MVO

Je bent hier:

De aspecten van duurzaam ondernemen zijn goed binnen Globen terug te vinden. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan de CO2 footprint. Dit betekent dat er stille en zuinige banden worden gebruikt voor de bedrijfswagens en dat het wagenpark continu wordt vergroend. Op de kantoren wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van papier met het FSC-keurmerk, maar enkel wanneer gebruik van papier noodzakelijk is. Ook gaat er aandacht uit naar energieverbruik in het algemeen en worden er bijvoorbeeld energiezuinige lampen gebruikt in de gebouwen van Globen.

Sociaal ondernemen

Globen zet zich ook in voor de doelgroep met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers kunnen elkaar doorgaans moeilijk vinden. Steeds meer werkgevers voelen zich verantwoordelijk voor het realiseren van een goede uitstroom van deze doelgroep op de arbeidsmarkt. Doordat Globen goede contacten heeft met verschillende gemeenten en UWV vestigingen, maken wij het voor onze klanten makkelijk om inzicht te krijgen in deze doelgroep. De participatiewet en SROI-voorwaarden binnen de aanbestedingsmarkt zien er op toe dat bedrijven voldoen aan de gestelde normen. Globen adviseert organisaties onder andere over de precieze invulling, neemt alle procedures hieromtrent uit handen en draagt zorg voor de jobcoaching. Daarnaast verzorgt Globen ook de volledige werving- en selectieprocedure, training, evaluatiegesprekken, managementrapportage en personeelsplanning.

SROI (Social Return on Investment)

Social return on investment heeft als doel de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen. Op deze manier worden extra werkervaringsplekken gecreëerd.

Globen neemt een actieve rol in om de opdrachtnemer te helpen deze opdracht succesvol in te vullen. Deze rol kan variëren van het compleet uit handen nemen van het SROI-project tot het ondersteunen bij inzet en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Globen verzorgt hierbij de intensieve werving en selectie, begeleiding, opleiding en coaching. Globen werkt daarbij met de bestanden van gemeenten, UWV’s en andere instanties en plaatst de hieruit geselecteerde mensen bij haar op de payroll. Door deze ontzorging blijkt dat aannemers meer van de rijksoverheid kunnen en durven vragen op het gebied van social return.

Meer weten over MVO bij Globen? Neem contact met ons op!