Werken bij Globen intern bureau

Privacy policy

Dit Privacy Statement geeft aan hoe Globen Intervent B.V., verder aan te duiden met Globen, omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens. Dit privacy statement is vastgesteld op 29 mei 2018. Globen behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Raadpleegt u daarom periodiek dit document.

Download Privacy statement