Begeleiden en opleiden

Je bent hier:

Om de kennis van jouw medewerkers up-to-date te houden en te verbreden zijn opleiding en training noodzakelijk. Globen faciliteert haar klanten door collectieve opleidingen en trainingen aan te bieden. Of het nu een intensieve meerdaagse klassikale of een online training betreft: bij Globen profiteer je van tariefvoordelen op diverse opleidingen die verwant zijn aan de groene en infrasector. Globen werkt samen met trainingspartner BIJDA, een trainings- en opleidingscentrum met ervaring en kennis van de behoeftes van Globen. Hierdoor is BIJDA in staat praktijkgerichte trainingen en opleidingen te verzorgen die rechtstreeks betrekking hebben op vakgerichte situaties.Je mag rekenen op de hoogste kwaliteit en goede slagingspercentages.

Instructie

Flexmedewerkers worden vooraf goed voorgelicht en geïnstrueerd op het gebied van werkzaamheden, veiligheid, gezondheid en milieu. Ongewenste uitstroom, als gevolg van tegenvallende verwachtingen, wordt hier bovendien mee voorkomen. Globen geeft voorlichting door:

  • Persoonlijke voorlichting over jou als organisatie met daartoe behorende normen en waarden, het VGM beleid, de functieomschrijving en bijzonderheden omtrent de inhoud van de functie.
  • Kenbaar maken van contactpersonen bij jou en bij Globen.
  • De flexmedewerker ontvangt een boekje met daarin alle voor jou relevante VGM-instructies en ondertekent tevens de bijbehorende VGM-verklaring. Zijn er nog geen VGM-instructies aanwezig, dan kan Globen deze desgewenst en eventueel in samenwerking met jou opstellen.

Iedere flexmedewerker ontvangt voor hij/zij aan het werk gaat, de personeelsmap van Globen. Hierin wordt men geïnformeerd over het werken als flexmedewerker via Globen.

Sturen en evalueren

Als een flexmedewerker met veel plezier naar het werk gaat, wordt de inleenduur vaak aanzienlijk verlengd. Dit komt bovendien het imago van jouw organisatie ten goede. Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingsbehoeften van de flexmedewerkers, vinden er structureel contactmomenten plaats. Deze dienen ter evaluatie en beoordeling, zodat de kwaliteit continu wordt gemonitord en waar nodig verbeterd.

  • Na de eerste 3 werkdagen volgt er telefonisch contact tussen de intercedent en de flexmedewerker.
  • Na een maand vindt er een werkplekbezoek door de intercedent of accountmanager plaats. Hierbij worden de werkzaamheden geëvalueerd en wordt er gecheckt of de werkzaamheden verlopen volgens de veiligheidsinstructies (VCA/VCU).
  • Ieder jaar heeft de flexmedewerker een evaluatie- en beoordelingsgesprek op één van de vestigingen van Globen.

Veilig werken

Veiligheid is binnen Globen een groot goed. Om te voldoen aan de op veel plaatsen geldende veiligheidsregels, is Globen VCU gecertificeerd. Ook voor veiligheid geldt dat maatwerk noodzakelijk is. Per functieprofiel doorloopt Globen daarom samen met jou jaarlijks een RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Op basis van de inventarisatie krijgen alle flexmedewerkers instructies over veilig werken binnen hun werkgebied. Zo verkleinen we het risico op ongevallen en hebben medewerkers vooraf een beter verwachtingspatroon van de werkzaamheden. Ook Arbo-zaken komen hierbij aan bod.

Opleiden

Wanneer de flexmedewerker bij jou aan het werk gaat zullen er zoals eerder aangehaald periodiek evaluatiemomenten plaatsvinden. Tijdens deze evaluatiemomenten komt ook het onderwerp opleiding aan bod. Daarnaast stelt Globen desgewenst met jou een opleidingsplan samen, met daarin de maatstaven en doelstellingen die bijdragen aan verbeterde prestaties van de flexmedewerkers. Aan de hand van dit opleidingsplan zullen tijdens evaluaties mogelijk onderwerpen aan het licht worden gesteld, die vragen om aanvullende opleidingen. Hierover worden afspraken gemaakt met de flexmedewerker en wordt er tijdens navolgende evaluatiemomenten geëvalueerd op de taken en competenties die binnen de opleiding zijn behandeld. Zo wordt er continu gewerkt aan verbetering van kwaliteit en productiviteit en worden geldigheid van certificaten en diploma’s doorlopend getoetst.

Meer weten over begeleiden en opleiden? Neem contact met ons op!