Klachten

Je bent hier:

Globen Personeel hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Een klacht, van welke aard of afzender dan ook, nemen wij altijd serieus. Wanneer je jouw klacht aan ons kenbaar maakt, zal Globen er alles aan doen om verbetering te realiseren. Zo werkt dat.

Klachtenafhandeling

Heb je een klacht over de dienstverlening van Globen Personeel en heb je reeds getracht tot een oplossing te komen met je contactpersoon van de betreffende vestiging, maar levert dit geen bevredigend resultaat op? Zowel opdrachtgevers als werknemers kunnen hun klacht digitaal via onderstaand formulier insturen. Je krijgt vervolgens binnen 5 werkdagen schriftelijk reactie. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.