Certificeringen

Je bent hier:

Globen kijkt naar jouw toekomst

Je werkt inmiddels enige tijd voor ons en hebt bijgedragen aan diverse projecten. Om jouw inzetbaarheid ook in de toekomst optimaal te laten zijn, evalueren we jouw werkzaamheden regelmatig op een aantal vaste punten. Tijdens deze evaluaties worden afspraken gemaakt over wat wij in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen.

Dit kan inhouden dat je ook andere werkzaamheden gaat uitvoeren en hierbij een opleiding gaat volgen zodat je voldoende gecertificeerd bent, of dat je jouw kennis en ervaring gaat overbrengen op andere mensen door bijvoorbeeld als voorman aan het werk te gaan. Onze trainingspartner BIJDA verzorgt deze certificeringen. Wil jij meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met jouw Globen vestiging.

Certificeringen die veel voorkomen en welke direct bijdragen aan een nog betere inzetbaarheid van jou als medewerker zijn:

VCA certificering

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om je veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA als certificering veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt de VCA certificering verplicht gesteld. Is een opdrachtgever VCA gecertificeerd, dan zullen medewerkers automatisch ook een certificaat in hun bezit moeten hebben. Het merendeel van de groen- en infra-aannemers zijn VCA gecertificeerd.

Veilig werken langs de weg

Werken in de openbare ruimte kan soms gevaarlijk zijn. Mogelijke maatregelen zijn markeren, afzetten of afsluiten. Verschillende partijen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek: de opdrachtgever, de wegbeheerder, de aannemer of het uitvoerend bedrijf en de medewerker. Voor het realiseren van een veilige werkplek en omgeving zijn goede afspraken tussen de verschillende partijen nodig. Werk je aan of kortbij wegen en is het voor jouw werk noodzakelijk dat je veiligheidsmaatregelen treft, dan is meestal de certificering Veilig werken langs de weg vereist.

Flora & fauna wet (niveau 1)

Wanneer je onderhoudswerkzaamheden aan de buitenruimte verricht, is het handig om alle risico’s te kennen van het handelen met betrekking tot flora en fauna. Het is belangrijk te weten wanneer je in een risicovolle situatie werkt en hoe schade aan flora en fauna voorkomen en beperkt kan worden. Ook de inhoud en achtergronden van de Flora- en Faunawet kunnen goed van pas komen in de uitvoering van het beheer en het onderhoud aan de buitenruimte. Veel gemeenten hebben onderhoudsfuncties waarbij kennis van de Flora- en Wetgeving wordt gevraagd. Deze veelal tweedaagse cursus kan dus een goede aanvulling zijn voor jou als hovenier of groenvoorziener!

Bosmaaien basis

Veilig werken met de bosmaaier is een vereiste van de Arbo. Als groenvoorziener wil je natuurlijk zelf ook veilig en verantwoord met motorisch gereedschap aan de slag. Het in acht nemen van de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen bij het werk met de bosmaaier staat centraal in deze praktische cursus. Naast veilig werken met de bosmaaier leer je deze ook adequaat te onderhouden. Zelfstandig en verantwoord op pad met de bosmaaier, veel groenvoorzieners hebben hier baat bij.

Motorzagen basis en zware velling

Binnen de groenvoorziening is één van de meest gebruikte apparaten de motorkettingzaag. Bij het afkorten van takken en het vellen en verwijderen van bomen is de kettingzaag onmisbaar. Een machine die in sommige situaties voor groot gevaar kan zorgen. Een moment van onoplettendheid kan levensbedreigend zijn. 20% van de ernstige ongevallen in de groensector wordt veroorzaakt door een snijdend voorwerp. Denk aan plotseling vallende taken, splijtende stammen en opwerende takken. Bij geven van cursussen en het verlenen van de certificering worden verschillende gradaties gehanteerd (van zeer licht en eenvoudig zaagwerk tot en met de meest zware velling, zie ook de BBL opleiding ETW).