We zijn als uitzendbureau aangesloten bij de ABU.

Hier hanteren we een ABU cao. Cao staat voor Collectieve arbeidsovereenkomst. Zeg maar een lijst met afspraken die we op papier hebben gezet om een zo goed mogelijke samenwerking te garanderen. Deze afspraken hebben we niet zelf bedacht, deze zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties.

 

In deze cao vind je afspraken over de soorten uitzendovereenkomsten. Maar ook funtie-indelingen, je loon, toeslagen eventuele betaling van overwerk, werktijden, proeftijden, opzegtermijnen, ontslag, vakantie of pensioen. Daarnaast vind je er ook zaken terug als scholing, veiligheid en gezondheid.

 

Download hier de cao ABU [link]