Downloads

Je bent hier:

KVK uitreksel

Het uittreksel van Globen uit het handelsregister van Kamer van Koophandel.

Download uittreksel KVK

WKA (Wet Keten Aansprakelijkheid)

Wet Keten Aansprakelijkheid. De belastingdienst heeft verklaard dat Globen Personeel alle verschuldigde omzetbelasting, loonbelasting en sociale verzekeringspremies (loonheffingen) heeft betaald.

Download WKA gegevens

G-rekening

Bij Globen Personeel werken we met een G-rekening voor afdrachten van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Deze geblokkeerde rekening geeft u als opdrachtgever de zekerheid dat u bent gevrijwaard van uw aansprakelijkheid voor betaling van loonbelasting en sociale premies.

Download G-rekening overeenkomst

NEN 4400-1 certificering

Globen Personeel is NEN 4400-1 gecertificeerd en is hiertoe opgenomen in het register van gecertificeerde ondernemingen.

Download NEN 4400-1 certificaat

VCU certificering

Globen Personeel is VCU gecertificeerd. Onze VCU-certificering geeft aan dat wij het Veiligheid en Gezondheid beheersysteem (VG) hanteren overeenkomstig de VCU. Het geeft u zekerheid met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers die werkzaam zijn binnen uw bedrijf.

Download VCU certificaat

ISO 9001:2015 certificering

Globen Personeel beschikt over een gekwalificeerd kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de ISO 9001:2008 norm.

Download ISO 9001 certificaat

Algemene voorwaarden & leveringsvoorwaarden

Alle voorwaarden die Globen stelt aan haar leveranties.

Download algemene voorwaarden & leveringsvoorwaarden

Formulier loonheffing studenten- en scholierenregeling

Voor studenten en scholieren heeft de belastingdienst een speciaal formulier voor de opgaaf van loonheffingen.

Download het formulier opgaaf loonheffingen voor studenten en scholieren

Privacy Statement

Globen hanteert sinds 25 mei 2018 een nieuw privacy beleid. Dit beleid is afgestemd op de regelgeving zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Download Privacy Statement

ABU CAO

Globen hanteert voor alle medewerkers de ABU CAO voor Uitzendkrachten. De arbeidsvoorwaarden zijn hierin goed vastgelegd. Naast de ABU CAO past Globen de inlenersbeloning toe (zie arbeidsvoorwaarden). Ga voor meer informatie over ABU als organisatie naar De website van ABU.

Download de nieuwste ABU CAO

StiPP pensioen

StiPP is het pensioen wat standaard wordt gehanteerd binnen ABU. Heb je een basispensioen of pluspensioen, dan tref je onderstaand StiPP basisregeling en de StiPP Plusregeling.

Download de StiPP Basisregeling

Download de StiPP Plusregeling