Salaris & CAO

Je bent hier:

In dienst bij Globen

Als werknemer werk je voor een korte of langere periode voor één van onze opdrachtgevers, maar Globen betaalt je salaris. Dit betekent dat hier bepaalde rechten en plichten aan verbonden zijn.

Salarisspecificatie

Van Globen krijg je desgewenst eens per week of 4 weken je salarisspecificatie toegezonden. Hierop vind je alle belangrijke informatie omtrent je salaris, gewerkte uren, opgenomen vakantiedagen, opgebouwde vakantiedagen en je vakantiegeld. Daarnaast kun je precies zien hoe je loon is opgebouwd en wat je op je bankrekening gestoort krijgt.

Tevens stuur Globen in het eerste kwartaal van ieder jaar je een jaaropgave toe, welke je dient te gebruiken voor het invullen van je inkomstenbelasting. Alle noodzakelijke informatie die de belastingdienst van jou wil weten, vind je hierop terug.

CAO voor uitzendkrachten

In deze CAO (ABU CAO) zijn je rechten en plichten als uitzendkracht vastgelegd. De CAO is tot stand gekomen door afspraken tussen de vakbonden en uitzendbureaus en geldt t/m 2014. Download hier de ABU CAO voor uitzendkrachten.