Arbeidsvoorwaarden

Je bent hier:

Werken via Globen

Wij weten dat wat er nu gaat komen een lastig verhaal is. Wetgeving en arbeidsvoorwaarden, beter bekend als: taaie kost. Gelukkig sta je er niet alleen voor! We hebben geprobeerd alle rechten en plichten zo duidelijk mogelijk weer te geven, maar kom je er toch niet helemaal uit? Niet getreurd, je kan ons altijd bellen.

Als medewerker van Globen werk je voor een korte of langere periode bij één van onze opdrachtgevers. Dit betekent dat je bepaalde rechten en plichten hebt. De arbeidsvoorwaarden als medewerker van Globen zijn opgebouwd uit de CAO voor uitzendkrachten (ABU CAO) en de CAO van de opdrachtgever.

CAO voor uitzendkrachten

In deze CAO (ABU CAO) zijn je rechten en plichten als uitzendkracht vastgelegd. De CAO is tot stand gekomen door afspraken tussen de vakbonden en uitzendbureaus. Download hier de ABU CAO voor uitzendkrachten.

CAO van de opdrachtgever ook wel de inlener (inlenersbeloning)

De inlenersbeloning is een term die voorkomt in de ABU CAO en NBBU CAO voor uitzendkrachten. De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de CAO van de inlener worden betaald. De inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten, behalve voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd die bij Globen werken.

Wanneer de inlener geen CAO heeft

Wanneer de inlener geen CAO hanteert, wordt de eigen beloningsregeling van de inlener toegepast. Wij zullen je hier altijd voor start van de werkzaamheden uitvoerig over informeren.

Salarisspecificatie

Werk je via Globen, dan kies je zelf of je wekelijks of vier-wekelijks je loont wilt ontvangen. Van Globen ontvang je dan ook automatisch eens per week of per vier weken je salarisspecificatie per e-mail. Hierop vind je alle belangrijke informatie omtrent je salaris, gewerkte uren, opgenomen vakantiedagen, opgebouwde vakantiedagen en je vakantiegeld. Daarnaast kun je precies zien hoe je loon is opgebouwd en wat je op je bankrekening gestort krijgt.

Tevens stuurt Globen je in de maand januari van ieder jaar een jaaropgave toe van het voorgaande jaar. Hierop vind je alle relevante gegevens voor het doen van je aangifte inkomstenbelasting.

Heb je vragen over de arbeidsvoorwaarden?

  • Bekijk de veel gestelde vragen, hopelijk staat er tussen wat je zoekt
  • Bel met je Globen contactpersoon, om persoonlijk je vraag te stellen
  • Laat een bericht achter bij één van de vestigingen, wij nemen dan contact met je op